Arbetsmiljörätt

En lättillgänglig introduktion till arbetsmiljörätten, för bland annat chefer, arbetsledare och skyddsombud. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet inne i företaget. Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet ska kunna förstås och tillämpas av många människor i olika roller på en arbetsplats. Eftersom det finns så många kollektivavtalsbestämmelser med skiftande innehåll, har man dock valt att inte ta upp dessa i den här boken.

K Ahlberg, B Ericson, M Holmgren
I lagens anda ? en handbok i arbets-
miljörätt. 96 sidor
Författarna och Prevent 2002
Cirkapris 205 kronor.
ISBN 91-7522-801-7

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida