Arbetsrätten utreds igen

2 oktober 2000

Arbetslivsinstitutet har fått regeringens uppdrag att se över den svenska arbetsrätten, bland annat anställningsskyddet. Arbetsrätten är en av de mest omdiskuterade frågorna under de senaste åren. En rad utredningar har genomförts under 80- och 90-talen, med små effekter. Den borgerliga fyrpartiregeringen genomförde några mindre ändringar 1994, den socialdemokratiska ändrade tillbaka. I stort ser arbetsrätten i dag ut som den gjorde för 20 år sedan.

Nu är det dags för en ny utredning, men i stället för att överlämna uppdraget till politiker och arbetsmarknadens parter, har regeringen lämnat det till Arbetslivsinstitutet. Det är dock sagt att arbetet ska genomföras i samverkan med arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer. Utredningen ska särskilt titta på fyra frågor:

*Vem som är arbetstagare och vem som är arbetsgivare.

*Tidsbegränsade anställningar.

*Samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare.

*Anställningsskydd.

I direktiven sägs också att små och medelstora företags situation samt förändringar inom svensk och internationell varu- och tjänstemarknad ska beaktas speciellt. Utredningen ska vara klar med sitt arbete senast den 31 december 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida