Arbetsterapeut chef för sjuksköterskor

Trots att ett flertal kompetenta sjuksköterskor sökt tjänsten som chef för kommunens alla sjuksköterskor har Kalmar kommun förordat en arbetsterapeut. Vårdförbundet i Kalmar har därför begärt central förhandling.

9 april 2001

När Kalmar kommun förra året genomförde en omorganisation skulle ett 30-tal nya enhetschefer (första linjens chefer) tillsättas. Trots att ett stort antal sjuksköterskor sökte, fick ingen av dem chefsjobben.

– Vi tyckte det var märkligt och tog upp det med kommunen. Den förklaring vi fick var att man varit tvungen att bereda tidigare chefer motsvarande arbetsuppgifter. Motiveringen var märklig – varför annonserade man då efter nya chefer? För oss kändes det som en misskreditering av sjuksköterskor och vi tycker att kommunen borde satsa på en blandning av yrkeskunskaper. Sjuksköterskornas kompetens är viktig, mycket av arbetet handlar ju om vård och omsorg, berättar Vårdförbundets vice ordförande i Kalmar, Kenneth Sjöström.

I början av året skulle ytterligare en enhet få ny chef. I den enheten ska alla kommunens omkring 50 sjuksköterskor sammanföras. Dessutom ett mindre antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Även nu fanns mycket kompetenta sjuksköterskor bland de sökande – kommunen förordade en arbetsterapeut.

– Vi har protesterat och begärt central förhandling. För att kunna vara chef för den här enheten krävs kunskaper i omvårdnad och medicinsk sjukvård och det har inte den person kommunen förordat, säger Kenneth Sjöström.

Representanter från kommunen har sagt att de inte anser att sjuksköterskor är olämpliga som chefer, men att de och Vårdförbundet haft olika åsikter om vem som är mest lämpad.

När det här skrivs är frågan ännu inte avgjord eftersom nya intervjuer ska göras både med den person som kommunen har förordat och den sjuksköterska som Vårdförbundet anser lämpligast.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida