Arbetstiden
påverkade inte hälsan

4 augusti 2006

I boken Chefen hos psykoterapeuten skriver psykoterapeuten Lena Nevander Friström bland annat om auktoritetsproblematik. Om vad som händer med oss och hur vi förhåller oss till den som vi står i beroendeställning till. Blir vi förminskade, fnissiga, andäktiga? Eller sker det motsatta? Som i en arbetsgrupp där chefen kommer in och medarbetarna demonstrerar genom att sitta med armarna i kors, gäspa högt eller säga: »Jag fattar ingenting.«
Läs mer: www.svenskaforlaget.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida