Ärftlig faktor bakom förmaksflimmer

Om en förälder har haft förmaksflimmer löper barnen ökad risk för åkomman. De amerikanska forskarna bakom upptäckten konstaterar att det krävs fortsatt forskning för att ta reda på vilka genetiska faktorer som ökar risken för hjärtflimmer.

Undersökningen gäller 2243 personer som var minst 30 år och vilkas föräldrar ingick i den stora Framingham-studiens ursprungliga deltagargrupp.

Knappt en tredjedel av föräldrarna hade förmaksflimmer. Om minst en förälder hade besväret löpte barnen dubbelt så stor risk för åkomman som om ingen förälder var drabbad. Barnen var i genomsnitt 62 år när de insjuknade. I den statistiska analysen korrigerade forskarna för kända riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och genomgången hjärtinfarkt.

De påpekar att antalet barn (70) som fick förmaksflimmer var relativt litet. De framhåller också att de inte kunde korrigera för effekten av faktorer under uppväxten.

Trots dessa påpekanden anser forskarna att de har påvisat att det finns ärftliga riskfaktorer för förmaksflimmer. Det behövs både grundläggande och kliniska studier för att ta reda på vilka dessa faktorer är.

Källa: Foc C S, Parise H, D’Agostino R B med flera. Journal of the American Medical Association 2004; 291:2851-2855.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida