Ärftlighet viktig för ätbeteende

Genetiska faktorer har stor betydelse för ätbeteendet, enligt en svensk studie bland unga manliga tvillingar. Icke gemensamma miljöfaktorer har också betydelse, men inte gemensamma miljöfaktorer.

I studien ingår 456 par enäggstvillingar och 326 par tvåäggstvillingar i åldrarna 23-29 år. De besvarade ett frågeformulär som används för att mäta tre dimensioner av ätbeteende: viljemässig kontroll över ätandet för att styra vikten, benägenhet att förlora kontroll och äta för mycket vid negativa känslor som ensamhet och oro, samt hungerkänslors påverkan i olika stämningslägen.

Syftet var att ta reda på hur stor roll ärftliga faktorer respektive miljöfaktorer spelar för de tre olika dimensionerna.

Analysen visade att ärftlighet svarade för 59 procent av den viljemässiga kontrollen över ätandet, 60 procent av ätbeteendet i olika stämningslägen och 45 procent av förlorad kontroll.

Forskarna anser att studier av detta slag kan bli utgångspunkt för genetisk forskning om orsaker till fetmaepidemin. Hittills har försök att hitta gener som ökar risken för fetma varit utan framgång.

Källa: American Journal of Clinical Nutrition
2005;81:564-569

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida