Ärliga möten

Ärliga möten

Bemötande i psykiatrin. Möten som främjar återhämtningSebastian Gabrielsson & Git-Marie Ejneborn LooiGothia fortbildning 2018www.gothiafortbildning.se

8 januari 2019

”Hon var filmnörd de luxe så vi kunde prata om det och ge varandra tips och idéer. Det var en sund relation.” Så beskriver patienten Emmah ett positivt möte med en anställd inom psykiatrin, där hon har vårdats länge. Författarna, båda specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård, kallar det ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Det handlar bland annat om att fokusera på människors erfarenheter och resurser och utgå från deras individuella behov. Genom att bygga relationer kan vårdpersonalen göra stor skillnad i vardagen för en person vars vardag påverkas av allvarliga psykiska problem. Att hålla distans är varken professionellt eller önskvärt, enligt författarna. Det är tvärtom viktigt att bry sig och bli berörd.

Boken innehåller kapitel som: Våga ha tillit, Våga komma nära, Våga vara obekväm och Våga hoppas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida