Åsikterna går isär om diabeteskompetensen i skolor och förskolor

Där det finns skolsköterskor finns diabeteskompetensen, hävdar Gunilla Fagerholt, ordförande i skolsköterskornas riksförening. Hon gör det med anledning av diabetes- och tandläkarförbundens öppna brev till skolministern i går.

I brevet klagas det över bristande kunskaper om diabetes bland skolpersonalen och att många barn har svårt att få den hjälp de behöver då de är i skolan eller på dagis.

– Jag känner inte alls igen mig i den bild som förbunden ger. I den mån det finns skolsköterskor på skolorna så finns kompetensen redan där. De barn som får diabetes i dag får framför allt barndiabetes, och de tas om hand på sjukhus, och sedan brukar samarbetet med sjukhusen och skolhälsovården flyta väldigt bra, säger Gunilla Fagerholt.

Hon hävdar att skolsköterskorna utbildar lärarna på de skolor där det finns diabetesbarn.

– Däremot behöver skolorna definitivt arbeta mer med kost och motion och se till att få bort godis och andra sötsaker, säger hon.

Ingen lägerskola  

Men Diabetesförbundets ordförande Margareta Nilsson vidhåller kritiken.

– Vi får mycket påringningar om det här och skolsköterskor finns ju heller inte på alla skolor. Vi har exempel på elever som inte får följa med på lägerskola för att lärarna har ansett att de inte vågar ta ansvar, säger hon.

Många skolbesök

Margareta Nilsson får medhåll av Ewa Carlzon, diabetessjuksköterska och vårdföreståndare på barn- och ungdomssjukvården på sjukhuset i Lidköping.

– Den erfarenhet jag och många av mina kolleger runt om i landet har är att ingen skolsköterska informerar i skolan. De kontaktar oss och så får vi informera både personal och skolbarn. Det är en rolig arbetsuppgift, men vi har så mycket skolbesök att det är svårt att hinna med, säger hon.

Ewa Carlzon ser också en hel del brister i kompetensen.

– Till exempel i förskolan är det ibland mycket svårt att få personal att hjälpa till att ge insulinsprutor, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida