Astma

14 maj 2001

Författare Elisabeth Holmner och Rosita Sundberg (red)
Titel Omvårdnad vid astma
175 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 305 kronor
ISBN 91-44-01419-8

Redaktörerna Elisabeth Holmner och Rosita Sundberg vill bidra till en helhetssyn på hur det är att leva med astma. De har samlat en rad specialister på området som har medverkat med sina kunskaper. Resultatet har blivit en bok som bör vara till stor hjälp för alla i vården som möter barn, unga och vuxna med astma. Omvårdnad, undersökningar och behandlingar, miljöns betydelse, kost, socialt liv och mycket annat av betydelse för den astmasjuke tas upp. Uppläggningen av boken, fakta varvat med goda råd och fallbeskrivningar, gör den lättillgänglig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida