Astrid Norberg ny gästprofessor på Ersta Sköndal högskola

Det känns lite som att komma hem igen. Så kommenterar den numera pensionerade omvårdnadsforskaren Astrid Norberg att hon den 1 september tillträder en tjänst som gästprofessor vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

15 augusti 2006

Astrid Norberg blev för 26 år sedan Sveriges första professor i omvårdnad, vid Umeå universitet. I våras fyllde hon 67 år och blev därmed professor emeritus.

– Det är jättetrevligt att de vill ha mig som gästprofessor på Ersta Sköndal, säger Astrid Norberg som i många år suttit med i ett av de vetenskapliga råden på högskolan och som också var med och planerade Ersta vårdetiska institut när det begav sig.

Institutet var fram till 2003 en självständig enhet inom Ersta Sköndal högskola. Numera utgör vårdetik en forskningsavdelning inom forskningsenheten vid institutionen för vårdvetenskap.

Ett kännetecken för den forskning som Astrid Norberg har intresserat sig för genom alla åren är att den i regel har varit patientnära. Det har handlat om etiska och praktiska problem som såväl patienterna som personalen dagligen brottas med: patienternas svårigheter att äta och kommunicera och hur vården bäst ska utformas för att patienterna ska slippa lida av sin inkontinens.

Forskat om samvetsstress

På senare år har forskningen fokuserats på personalens samvetsstress, den stress som kan sägas vara en följd av att vårdgivarna ofta inte hinner, kan eller får göra det de känner är bäst för patienten.

Vad hon ska göra som gästprofessor är ännu inte klart. Men troligen kommer hon att vara engagerad i en hel del av den forskning på Ersta Sköndal som knyter an till hennes egen forskning kring samvetsstress och moralfrågor inom vården.

Sedan tidigare har Astrid Norberg en 20-procentig gästprofessur i norska Tromsö. Hon har varit visiting scholar vid New York University och är hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Även Johan Cullberg gästprofessor

Den 1 september börjar även den kände psykiatern Johan Cullberg som gästprofessor på Ersta Sköndal högskola.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida