Återkallad legitimation

Missbrukande sjuksköterska stal morfin och ersatte vid ett par tillfällen morfinet med koksaltlösning.

11 augusti 1997

Två gånger i veckan i mer än ett halvår stal sjuksköterskan morfin och Ketogan för eget bruk ur ampuller avsedda för patienter med behov av smärtstillande medel.

Stölderna skedde på sjuksköterskans arbetsplats, på kvällar och nätter då det inte fanns någon annan personal på avdelningen.

För att inte upptäckas antecknade sjuksköterskan nästan varje gång i journalerna att de stulna mängderna hade kastats. Ett par gånger ersatte han det stulna morfinet med samma mängd koksaltlösning och klistrade sedan åter igen ampullerna. En gång gjordes en journalanteckning så att det av journalen verkade som om patienten fått sitt läkemedel.

Tingsrätten dömde sjuksköterskan till åtta månaders fängelse för grov stöld och narkotikabrott. Sedan domen vunnit laga kraft anmälde Socialstyrelsen sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och yrkade att hans legitimation skulle återkallas.

Ansvarsnämnden instämmer i Socialstyrelsens bedömning att sjuksköterskan visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke och drar in hans legitimation med omedelbar verkan Beslutet har vunnit laga kraft. (HSAN 315/97:B1).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida