Återtog sina uppsägningar

4 augusti 2006

Elva av de tolv iva-sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala som i april sa upp sig i protest mot lönen och arbetsvillkoren har återtagit sina uppsägningar sedan de fått en lönehöjning med 6,92 procent. De tolv protesterade bland annat mot att nyanställda fått högre lön än redan anställda och mer erfarna och att sjuksköterskorna på thorax tjänade betydligt mer trots att det sagts att lönerna skulle vara ungefär detsamma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida