Ätstörningar

5 november 2001

Författare Bengt Eriksson och Göran Carlsson
Titel Ätstörningar
269 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 384 kronor
ISBN 91-44-01656-5

Terapeuten kan hjälpa patienten att hitta eller etablera ett »inre rum«, där hon själv bestämmer. Ett utrymme där hon kan samla sig, reflektera och hämta styrka, men också kanske nå den frihet som anorektikern ofta har behov av. Det är ett exempel på metoder vid behandling av ätstörningar som beskrivs i boken Ätstörningar av Bengt Eriksson som är handledare och Göran Carlsson som är verksamhetschef vid
M H E-kliniken i Mora. Författarna har lång erfarenhet som psykoterapeuter och av att arbeta med människor med ätstörningar. De beskriver utförligt de olika metoder och tekniker som de utifrån förändringsperspektivet använder sig av i behandlingen. Betydelsen av att lära känna patienten och att bygga upp en god relation till henne innan interventioner sätts i gång poängteras dock. Boken avslutas med en utvärdering av den behandlingsmodell som författarna använder sig av och förespråkar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida