Att förstå andra människor

3 september 2001

Författare Ulla Holm 
Titel Empati. Att förstå andra människors känslor
237 sidor 
Förlag Natur och Kultur 2001 
Cirkapris 445 kronor 
ISBN 91-27-08097-8

Hjälparens insikt, medvetenhet och förmåga att reflektera över sig själv och sina känslor och reaktioner är avgörande för att den hjälpsökande ska bli hjälpt. Ulla Holm har skrivit om detta tidigare, både i Det räcker inte att vara snäll (1995) och i Empati (1987). I denna reviderade utgåva finns de senaste årens forskning med. Den är också kompletterad med bland annat socialpsykiatriska beskrivningar av och modeller för empati. Författaren, som bland annat verkar som forskare, psykoterapeut och handledare, utgår i boken från studier av läkare-patientrelationen. Men då den handlar om empati och professionell hållning är den relevant även för andra yrkesgrupper som möter hjälpsökande människor. 

Ulla Holm reder ut många begrepp; en del både missförstådda och missbrukade. Bland annat förklarar hon att professionell inte betyder att vara distanserad och opersonlig. Boken handlar huvudsakligen om en fördjupning av begreppet empati; innebörden av det, hur det kan avgränsas gentemot närliggande begrepp, hur empati tar sig uttryck och hur den empatiska förmågan kan utvecklas. Författaren säger också att mycket tyder på att god empatisk förmåga kan minska risken för utbrändhet. Något som gör den särskilt aktuell i dagens situation med personalbrist och ökande krav på vårdpersonalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida