Att fråga är tecken på omsorg

8 november 2004

Barnmorskan Kristina Stensson är Rikskvinnocentrums första doktorand. Hennes undersökning av våld i samband med graviditet visar att misshandel är lika vanligt som högt blodtryck under graviditeten. När 1 038 gravida kvinnor som besökte barnmorskemottagningar i Uppsala fick frågor om våld uppgav drygt fyra procent att de hade utsatts för fysiskt våld året före eller under graviditeten.

Undersökningen visar också att 80 procent av kvinnorna tyckte att det var positivt att få frågor om våld. De såg det som ett tecken på omsorg. Viktigt för kvinnorna var att de som frågade var medkännande och inte fördömande.

Läs mer på www.akademiska.se/rkc.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida