Att känna igen sjuksköterskan lugnar

8 februari 2012

Om barn får träffa ”sin” sjuksköterska i god tid före operationen och får veta vad som kommer att hända, har de en chansatt förbereda sig. De känner sigockså lugnare när det är dags för operation om de tas emot av samma sjuksköterska. Metoden heter ”Den perioperativa dialo-gen”, PD-modellen. Avhandlingen Experiences, symptoms and signs in 3-11 year-old children undergoing day surgery in the context of the perioperative dialogue, lades fram vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida