Att mäta hälsoinsatser

5 augusti 2005

Sveriges kommuner och landsting har gett ut Hälsa i bokslut ? en rapport om indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården. Den 31 augusti arrangeras ett seminarium i Uppsala på samma tema. Anmälan senast den 15 augusti. Läs mer på www.skl.se under Kurser och konferenser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida