Att möta tabun

Margareta NordemanNär känslan tar över . Sexualitet, utvecklingsstörning, autism183 sidorCarlsson bokförlag 2005 www.carlssonbokforlag.seisbn 91-9203-695-8

4 november 2005

Själva sexualiteten är ofta tabubelagd, men alla har rätt till sin sexualitet även om de inte kan kanalisera den rätt, utan lider av tvångsmässiga handlingar eller beteenden som för omvärlden kan verka främmande eller rent av skrämmande. Känslorna är lika starka hos den som har en utvecklingsstörning som hos alla andra. Det är i förståndet, förnuftet och intellektet som funktionshindret finns.

Det är inte lätt att veta hur man ska bemöta en utvecklingsstörds sexuella uttryckssätt. Då kan denna bok fungera som stöd. Här beskriver författaren sexualitetens olika utvecklingsfaser och uttrycksformer. Margareta Nordeman har via sitt arbete som vårdlärare i social omsorg och som utbildningsansvarig på rfsu träffat många med utvecklingsstörningar och autism. Även privat har hon erfarenheter – hennes syster var funktionshindrad och tog mycket plats i familjen.

Bokens fallbeskrivningar gör den lämplig både i utbildningssammanhang och som stöd och hjälp för anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida