Att sluta skada sig

Att sluta skada sig

Självskadebeteende. Upptäcka, förstå och behandla Jonas Bjärehed & Johan Bjureberg Natur & Kultur 2019www.nok.se

Författarna är psykologer och har introdu- cerat behandlingsmodellen Emotion regulation group therapy, ERGT, i Sverige. De vill öka kunskapen om självskadebeteenden, som i dag ses som ett uttryck för psykisk ohälsa, men som i vissa tider och kulturer har haft viktiga religiösa eller symboliska betydelser. Vad som anses normalt eller normbrytande omförhandlas och definieras av sociala överenskommelser och samhällstrender.

När unga kvinnor som skar sig började uppmärksammas i Sverige i början av 2000-talet kunde psykiatrin inte erbjuda någon bra behandling, sedan dess har bland annat Nationella självskadeprojektet ökat kunskapen om vad som krävs av vården. Självskadebeteende väcker starka känslor, men vilja till förändring kräver tillit och för att bygga det måste behandlaren acceptera och förstå — utan att rättfärdiga det destruktiva

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida