Att ta sitt ansvar

I den svenska modellen är kollektivavtalet centralt. Det ger spelregler som skapar lugn på arbetsmarknaden. Det lägger också grunden för samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund i ett gemensamt mål att utveckla verksamheten.?

I en kunskapstät verksamhet som sjukvård borde det vara självklart att det värdefulla kollektivavtalet skulle skyddas av båda parter.?

Så är det inte alltid.

?Många mindre företag väljer att stå utanför. En del medarbetare lämnar facket när de går över till ett privat företag. Det kan bero på att lojalitetsbanden med ägaren blir starka i mindre företag eller att man erbjuds en högre lön.

?Lön är dock inte allt. I kollektivavtalet finns stora värden. Utan det måste man vara noga med att själv reglera villkor i anställningsavtalet, till exempel semester och tjänstepension.??

Vilket ansvar har då den offentliga vården när bemanningsföretag hyrs in? I vår artikel beskriver vi hur Vårdförbundet i Östergötland upptäckte att bara hälften av de upphandlade före­tagen hade kollektivavtal.

?”Vi har inget arbetsgivaransvar för dem”, säger Östgötaregionens HR-chef. ?

I strikt juridisk mening är det korrekt, men i ett vidare perspektiv kan man fråga sig hur regionen ser på sitt ansvar. Vi har tidigare skrivit om Region Skåne där kollektivavtalsliknande villkor nu skrivs in i upphandlingskraven. Det är uttryck för en stark politisk vilja att ställa både sociala och miljömässiga krav i upphandlingar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida