Autism

11 augusti 1997

Författare Mikael Heimann, Tomas Tjus
Titel Datorer och barn med autism
127 sidor
Förlag Natur och Kultur 1997.
Cirkapris 295 kronor
ISBN 91-27-06241-4

Datorer används i allt högre utsträckning som hjälpmedel för barn med olika handikapp. Här redovisas resultataten av tre svenska projekt där barn med autism fått använda datorer i olika inlärningssituationer. Varje barn fick arbeta med dator regelbundet varje vecka under en två till fyra månader lång träningsperiod. Antalet gånger och längden av varje pass anpassades efter barnets motivation och koncentrationsförmåga.

Resultatet visar att samtliga barn som deltog ökade sin läsförmåga när de kunde undersöka språket på ett lekfullt sätt med hjälp av datorprogrammet. Datoranvändningen hade också sociala effekter – barnen pratade mer med sin lärare än tidigare och ställde fler frågor. Försöken, som dokumenterades med videokamera, visade att barnen verkade tycka att det var roligt att arbeta vid datorn.
Datorer lånades ut så att barnen kunde använda datorn hemma tillsammans med sina föräldrar. Med olika lekprogram i datorn fick barnen träna sig i kontakt och kommunikation med sina föräldrar. Föräldrarnas erfarenheter var att de bättre än tidigare förstod sitt barns sätt att kommunicera. De fick ökade kunskaper både om förmågor och svårigheter hos det egna barnet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida