Avancerad utbildning också i Skövde

9 februari 2004

Det är inte bara på Mitthögskolan man har planerat att starta en utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor (se Vårdfacket nr 1/04). På Högskolan i Skövde har man inte bara planerat, utan också startat utbildningen. Det gjorde man i och med höstterminens början 2003, med sex studenter. Inriktningen är mot primärvården; att de som nu går utbildningen ska få en fördjupad medicinsk kunskap generellt, men även en specialisering med inriktning mot infektionssjukdomar.

Utbildningen har arbetats fram i samråd med primärvården, berättar den ansvariga Elsie-Britt Hallman på institutionen för hälso- och vårdvetenskap, och kontakterna är fortsatt goda. Det har till exempel inte varit svårt att hitta praktikplatser för studenterna. www.his.se/ihv/

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida