Avdrag för medlemsavgift sparar tusenlapp

Medlemmar i Vårdförbundet kan räkna med nästan en tusenlapp om året i sänkt skatt nästa år.

7 januari 2002

Skälet är just att de är medlemmar i förbundet. Från årsskiftet återinförs nämligen rätten att dra av fackföreningsavgiften på skatten. Redan nu är a-kasseavgiften avdragsgill. Men systemet förändras något, vilket gör att alla som betalar avgift till a-kassan verkligen får nytta av avdragsrätten. Den nya avdragsrätten innebär att man drar av 25 procent av medlemsavgiften och 40 procent av a-kasseavgiften sedan skatten är beräknad. Det innebär att alla som har rätt till avdrag verkligen också får göra skatteavdraget.

Idag är a-kasseavgiften avdragsgill. Men avdraget görs innan skatten beräknas. Det tas upp under rubriken Inkomst av tjänst, där det finns ett schablonavdrag på 1000 kronor. Har man inga andra avdrag än a-kasseavgiften får man ingen praktisk nytta av avdragsmöjligheten.

Medelmedlemmen i Vårdförbundet har en månadslön på omkring 18 300 kronor. Med den lönen betalar man en medlemsavgift på 205 kronor i månaden, därutöver 69 kronor till a-kassan.

Avdraget på skatten – en fjärdedel av fackföreningsavgiften och 40 procent av a-kasseavgiften – innebär att medelmedlemmen får en skattelättnad på 615 respektive 331 kronor per år, sammanlagt 946 kronor.

Regeringen anger som skäl för reformen att det avdrag löntagarna nu får göra motsvarar de avdrag företagen får göra för avgifterna till sina organisationer.

Avdrag för fackföreningsavgifter infördes förra gången 1983 men avskaffades igen 1992. Avdrag för avgift till a-kassa infördes 1979, medan företag har haft avdragsrätt för avgifter till sina organisationer åtminstone sedan 1913.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida