Även lågt blodsocker
ger nervskador

Senare års forskning har visat att även lågt blodglukos tycks kunna orsaka neuropati.

Simin Mohseni är biomedicinsk analytiker och universitetslektor vid institutionen för biomedicin och kirurgi vid avdelningen för cellbiologi på Linköpings universitet.

Hennes avhandling Hypoglycaemic neuropathy. Experimental studies in diabetic rats treated with insulin implants nominerades till årets diabetesavhandling 2000 av Svensk förening för diabetologi.

Att hyperglykemi kan ge nervskador är välkänt. Ny forskning visar att även lindrigt nedsatt glukostolerans kan ge upphov till neuropati. Däremot finns det få studier på vad för lågt blodsocker kan ställa till med.

Tydlig neuropatisk bild
Simin Mohseni har gjort sin forskning på spontandiabetiska råttor (djur som utvecklat typ 1-diabetes som unga). Med ljus- och elektronmikroskopisk undersökning av plantarnerven har hon funnit en tydlig neuropatisk bild hos råttor som under längre tid utsätts för måttlig hypo-glykemi.

Såväl kvantitativ som kvalitativ elektronmikroskopisk undersökning har visat på degeneration och förlust av de stora myeliniserade nervfibrerna. Dessutom visar hennes studier att de motoriska nervfibrerna i perifera nervsystemet drabbas mer än de sensoriska. Vid hyperglykemi är det tvärtom de sensoriska nervtrådarna som framför allt påverkas.

I en ny studie har hon försökt att ta reda på vilken effekt hypoglykemi har på det autonoma nervsystemet hos insulinbehandlade diabetiska råttor.

Degeneration
Preliminära resultat visar på förekomst av degeneration i de stora myeliniserade och motoriska muskelnervfibrerna i vagusnerven. De små myeliniserade och omyeliniserade nervfibrerna visar däremot inga tecken på skador.

? De nervfibrer som skadas är alltså inte autonoma, även om de finns i vagus.

Den bild Simin Mohseni sett vid för lågt blodsocker på råttor stämmer väl överens med de studier som gjorts på patienter med insulinom. De drabbas ofta av motorisk neuropati. De får svårt att gå och blir ibland förlamade i händerna. Däremot drabbas de sällan av känselbortfall, vilket är vanligt hos diabetiker.

? Det verkar alltså som att hypo- respektive hyperglykemi skadar olika typer av nervfibrer.

Lågt socker vanligt
Om diabetiker som en följd av insulinbehandling drabbas av hypoglykemisk neuropati är ännu för tidigt att säga, men Simin Mohseni håller det för troligt.

Nyligen har det visats att insulinbehandlade patienter oftare har hypoglykemiska perioder än vad man hittills trott.

 

Lästips:
Janssen M M med flera. Biological and behavioural determinants of the frequency of mild, biochemical hypoglycaemia in patients with type 1 diabetes on multiple insulin injection therapy. Diabetes metabolism research and reviews 2000; 16:157?163.

Mohseni S. Hypoglycemic neuropathy.
Acta neuropathologica 2001; 102:413?421.

Oskarsson P med flera. Long-term follow up
of insulin-dependent diabetes mellitus patients with recurrent episodes of severe hypoglycaemia. Diabetes research and clinical practice 1999; 44:165?174.

The Diabetes control and complications trial research group. Hypoglycemia in the diabetes control and complications trial. Diabetes 1997; 46:271?286.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida