Även lindriga hjärnskador kan ge långvariga följder hos barn

Många barn med lindriga trauman mot hjärnan får kvarstående men som avsevärt försämrar deras dagliga liv. Problemen kvarstår åtminstone ett år efter skadan, visar ny amerikansk forskning.

Forskarna har mätt förändringar i symtom på hjärnskakning hos barn och försökt koppla dem till deras funktionella förmågor.

I studien ingick 186 barn mellan 8 och 15 år som sökte akut vård för lindrig traumatisk hjärnskada på två barnsjukhus. Föräldrarna fick skatta hjärnskakningsrelaterade symtom hos barnen före skadan, strax efter, och två veckor respektive tre och tolv månader efter skadan.

Resultatet jämfördes med skattningar gjorda av föräldrarna till en grupp barn som kom till samma sjukhus med ortopedskador. Medan skillnaderna i fysiska symtom minskade mellan grupperna över tid fann forskarna fortfarande ett år efter traumana betydligt fler mentala symtom hos barnen med trauman mot hjärnan än hos de andra. Symtom som påtagligt försämrade kvaliteten på deras dagliga liv.

Studien Reliable Change in Postconcussive Symptoms and Its Functional Consequences Among Children With Mild Traumatic Brain Injury är pubicerad i Archives of pediatrics & adolescent medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida