Även måttliga luftföroreningar kan ge låg födelsevikt

Även måttliga luftföroreningar kan ge låg födelsevikt
Det är framför allt de minsta partiklarna i luftföroreningarna, med en diameter under 2,5 mikrometer, som ökar risken för att barn ska födas med låg födelsevikt. Arkivbild: Mostphotos

En sänkning av det europeiska riktvärdet för hur förorenad luften får vara skulle kunna minska riskerna kraftigt.

15 oktober 2013

I dag publicerar den medicinska tidskriften Lancet Respiratory Medicine en av de största genomgångar som någonsin gjorts kring sambandet mellan luftföroreningar och låg födelsevikt.

Forskarna har slagit samman data från 14 studier i 12 europeiska länder. Sammantaget ingick 77 000 kvinnor som födde barn mellan februari 1994 och juni 2011 i studierna.

EU:s gränsvärde för hur mycket föroreningar som max bör få finnas i luften är 25 mikrogram per kubikmeter. Resultaten i studien visar dock att risken för att ett barn ska födas med en vikt lägre än 2,5 kilo finns vid värden som ligger långt under detta riktvärde.

För varje ökning med fem mikrogram per kubikmeter ökar risken med 18 procent.

Om gränsen för framför allt de minsta partiklarna sänktes till Världshälsoorganisationens, WHO:s, rekommenderade riktvärde på tio mikrogram per kubikmeter skulle, enligt forskarnas uppskattning, drygt 20 procent av alla lågviktsfödslar kunna undvikas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida