”Även vårdarna ska tycka att det är trevligt”

Gamla människor kan känna sig självständiga även om de är beroende, förutsatt att personalen hjälper dem på rätt sätt.

Efter många år i äldrevården ser äldresjuksköterskan Ingrid From att den ofta sker på personalens villkor. I sitt avhandlingsarbete har hon intervjuat äldre människor, hemma och på boenden, om vad hälsa är och fått bekräftat att det ofta är personalens rutiner som styr.

— De gamla önskar en god vård, anpassad till deras behov och som gör att de upplever hälsa. Den hjälp de får och hur den ges är viktigt för deras upplevelse av hälsa. Att känna sig trygg och ha lugn och ro är av stor betydelse för deras välbefinnande, säger Ingrid From.?Personalens sätt att bemöta underlättar för de gamla att känna att de mår bra. God vård innebär för de äldre att bli respekterad, att få leva sitt liv som de är vana vid och att få säker vård, visar studierna. Det är möjligt, förutsatt att personalen hjälper dem på ett bra sätt. Som gammal finns en risk att man blir satt åt sidan och får stå bredvid och titta på världen och livet.

Gamla människor vill också känna att de fortfarande betyder något och vill bli tillfrågade om sådant de behärskar och kan berätta om.

— Vi borde värdera de gamlas kunskap och erfarenheter, lyssna på dem och respektera deras erfarenhet. En man som alltid hade haft många kommunala uppdrag uppskattade mycket att människor ringde och frågade honom när de själva inte visste, berättar Ingrid From.

De äldre tycker också att kompetens är viktigt. Personalen ska kunna sitt jobb, och de vill att det ska vara samma människor som kommer och hjälper dem. För de gamla förutsätter den goda vården en ömsesidighet i relationen — man ska ha lika stor nytta av varandra. De gamlas önskan är att vårdarna ska tycka att det är lika roligt när de kommer på besök som de själva tycker.

— Ömsesidig respekt är viktigt, liksom att leva som vanligt, men det är ju inte alltid möjligt, säger Ingrid From.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida