Avgifter för utländska studenter

3 mars 2006

De studenter som kommer från ett land utanför EU ska betala för att studera vid svenska universitet. Samtidigt ska anslagen till stipendier ökas för att motverka den minskning av studenter som avgiftsbeläggningen innebär. Förändringen ska införas under 2008. Det föreslår studieavgiftsutredningen, som nu har lämnat sitt förslag till regeringen. Utredningen vill också att det införs en bestämmelse i högskolelagen som slår fast att utbildningen ska vara avgiftsfri för studenter från EES-området (det vill säga EU samt Norge och Island).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida