Avtal för högre löner!

Avtal för högre löner!
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Efter hårda förhandlingar och hjälp av medlare är nu det nya centrala avtalet med SKL/Sobona äntligen i hamn. Avtalet gäller fullt ut från 1 april.

Det är med stolthet jag nu skrivit på det nya centrala avtalet mellan Vårdförbundet och SKL/Sobona, efter en vår av tuffa förhandlingar och på slutet i dialog med medlare. Avtalet gäller i tre år för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i regioner, kommuner och kommunala bolag. Det här är en vinst för dig: vi får nu goda förutsättningar att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i vården. Det ska ske genom en flerårig prioritering av löner till särskilt yrkesskickliga, möjlighet till lönekarriär och en bra löneutveckling för alla under hela yrkeslivet.

Jag vill tacka alla medlemmar för det stöd och tålamod ni visat under och efter förhandlingarna. Vi har givetvis fått en mängd reaktioner med anledning av det nya avtalet, både ris och ros. Efter att ha diskuterat med medlemmar live och på nätet vill jag bemöta de vanligaste reaktionerna och frågorna:

Varför sifferlöst avtal? Vi har haft icke nivåbestämt löneavtal i många år, eftersom siffersatta centrala avtal bara ger det så kallade ”industrimärket, vilket brukar ligga på 2–2,5 procent/år. Vårt löneavtal har gynnat medlemmarna och säkrat en löneutveckling på i genomsnitt 4 procent per år under de senaste 5 åren, vilket är dubbelt så mycket som ”industrimärket”. Ett siffersatt centralt avtal riskerar att sätta ett tak för hur stora löneökningarna kan bli. Därför är vårt strategiska val ett icke nivåbestämt löneavtal, och i stället använda den lokala lönebildningen.

Vad menas med särskilt yrkesskicklig? Här menar vi de med lång erfarenhet, de som handleder, de som är ryggraden i verksamheten, ofta specialistutbildade men inte alltid.

Kriterierna tas fram i överläggningar lokalt och dessa nyckelpersoner ska prioriteras i den lokala lönebildningen. Vårt mål är att de ska ha fått 10 000 kronor mer i månadslön efter den treåriga avtalsperioden. Genom ökad lönespridning och en utvecklad löneprocess kan också nya och mindre erfarna se att det går att göra lönekarriär i yrket.

Vad händer nu? Nu ska det hända saker och det snabbt! Avtalet gäller fullt ut från 1 april 2019. Det innebär att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga ska påbörjas redan i årets löneöversyn, som nu återupptas. Den nya lönen kommer att betalas ut under hösten 2019, datum kan variera lokalt. Lönen kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april.

Kommer det att funka? Om vi inte är nöjda med hur arbetsgivare och politiker levererar på avtalet har vi möjlighet att säga upp det redan i december 2020. Det skapar ett tryck på att det nu verkligen blir verkstad, på arbetsgivare och politiker men också på oss som förbund. Mycket arbete återstår lokalt för att vi ska nå vårt mål om 10 000 kronor mer i månadslön för erfarna och särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden.

Ur min agenda:

3-7 juni: EPSU Kongress i Dublin (European federation of public service)
11 juni: Medlemsträffar i Växjö
13 juni: Förbundsstyrelsemöte
13-14 juni: Deltar på Järvaveckan
23 juni-3 juli: ICN i Singapore (International council of nurses)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida