Avtal om tidsbegränsat chefskap

10 november 1997

GÖTEBORG. Vårdförbundet SHSTF i Göteborg har tecknat kollektivavtal om tidsbegränsat chefskap på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt avtalet ska förändringen vara genomförd på alla chefsbefattningar för medlemmar i Vårdförbundet SHSTF senast den sista maj nästa år. Den här frågan har diskuterats länge och Vårdförbundet SHSTF som tidigare varit negativ till en tidsbegränsning har nu sagt ja. ”Arbetsgivaren erbjöd då bara struntsummor. Nu har vi fått en högre ersättning för den som får ett tidsbegränsat chefskap, 3 300 kronor i månaden. Dessutom finns det en enighet om att den som vill sluta som chef ska få möjligheter till yrkesutveckling och inte bara tvingas återgå till en gammal tjänst”, säger Mari-Anne Jagne, vice ordförande för Vårdförbundet SHSTF i Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida