Avtal utan pott för företagshälsovården

5 april 2004

Företagshälsovården är i mål i årets avtalsrörelse. Ett avtal träffades den 19 mars mellan Vårdföretagarna och bland andra Vårdförbundet. Avtalet gäller både allmänna anställningsvillkor och löner.

Den största nyheten i de allmänna anställningsvillkoren är att företagshälsovården nu får ett eget avtal. Tidigare har villkoren reglerats i ett hängavtal på Tjänstemannaavtalet.

Det nya avtalet har redigerats men innehåller inga större förändringar i villkoren jämfört med tidigare.

Avtalet gäller tills vidare med möjlighet att säga upp det till den 31 december varje år.

På lönesidan innehåller avtalet inga generella procentsatser. All löneutveckling ska förhandlas lokalt. Avtalet gäller från 1 januari i år till 31 december 2005 och berör cirka 800 av Vårdförbundets medlemmar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida