Avtalet gäller tills vidare

3 februari 2006

Avtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting säger att lönen ska diskuteras i lönesamtal mellan medarbetare och verksamhetsnära chef. Medarbetarens bidrag till att utveckla verksamheten, engagemang, kompetens och delaktighet ska avspegla sig i löneutvecklingen. Det här är principer som båda parter är överens om. De ska arbeta aktivt för att se till att det får genomslag lokalt. Centralt ska de båda förbunden bara ha en stödjande roll.

Det sägs i Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal, HÖK 05. Den slöts den 1 april 2005 och gäller tills vidare. Lokalt görs löneöversyner varje år som ska vara klara i april.

Avtalet kan laddas ner från www.vardforbundet.se. Gå in under Min anställning och klicka på Kollektivavtal för kommuner och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida