»Avtalet ska självklart följas«

5 november 2001

Lena Tell, tillförordnad förhandlingsdirektör på Landstingsförbundet, känner inte till lönedirektivet i Härnsösand-Sundsvall och vill därför inte kommentera just det fallet. Hon tar dock för givet att landstinget följer de avtal som Landstingsförbundet förhandlat fram med Vårdförbundet.

– Och självklart står vi bakom avtalets skrivning om att lönen ska vara individuell och differentierad, säger hon.
Lena Tell förutsätter att varje arbetsgivare har en lönepolitik utifrån sin verklighet och att den är känd hos cheferna ute i verksamheten.

På frågan om ett muntligt avtal inte är lika bindande som ett skriftligt – utifrån meningen i direktivet »Lön utlovad utöver ovanstående överenskommelse utbetalas ej« – svarar hon generellt att det är så. Men säger åter att hon inte sett skrivningen i det här direktivet och därför inte vill kommentera den.

Lena Tell säger att en medarbetare inte ska bli lidande om hon blivit lovad högre lön och det är uppenbart att hon gjort den överenskommelsen med sin chef i god tro. Hon vill inte svara på frågan om hon tänker titta närmare på Härnösand-Sundsvallsdirektivet.

I stället säger hon:

– Vi har en ständig dialog med landstingen om utvecklingen på löneområdet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida