Avtalskrångel fråga för Medlingsinstitutet?

14 maj 2001

Arbetsgivaren för Vårdförbundets medlemmar på försäkringskassans sjukhus i Nynäshamn och Tranås har länge vägrat teckna avtal med Vårdförbundet. Nu skärper förbundet tonen och fallet kan överlämnas till det statliga Medlingsinstitutet.

Konflikten gäller ett tiotal sjuksköterskor i Tranås och Nynäshamn. Tidigare drevs rehabiliteringssjukhusen av Riksförsäkringsverket och Vårdförbundet hade då avtal med den statliga arbetsgivaren.

Eftersom verksamheten inte gick så bra, avvecklade Riksförsäkringsverket sjukhusen och personalen sas upp. Då trädde försäkringskassan i Östergötland in och tog över verksamheten både i Tranås och Nynäshamn, fast i mindre skala. Det var då problemen började, med den nya arbetsgivarorganisationen Försäkringskasseförbundet. Vårdförbundet begärde 1999 att få teckna avtal för sjuksköterskorna, utan framgång.

– Försäkringskasseförbundet har avtal med Saco och med Försäkringsanställdas förbund inom lo, och varken arbetsgivaren eller de två facken ville ha fler avtal. Vi förklarade att det var uteslutet för oss som yrkesförbund, och det enda med kunskaper om sjuksköterskornas kompetens, att acceptera detta, berättar Vårdförbundets chefsförhandlare Mats Björck.

Under 2000 kom Vårdförbundet ändå överens med Försäkringsanställdas förbund om att Vårdförbundet skulle få ett hängavtal. Vårdförbundet skulle inte bli en central part, men få rätten att förhandla lokalt. När frågan sedan fördes upp till arbetsgivaren blev det krångel och något avtal har ännu inte kunnat tecknas med Försäkringskasseförbundet.

Vårdförbundet har därför skärpt tonen, genom Offentliganställdas råd ofr. I början av april förklarade OFR skriftligen att om arbetsgivaren inte är intresserad av att teckna avtal vill ofr ha ett protokoll om strandning för att kunna överlämna ärendet till statliga Medlingsinstitutet.

– Det är obegripligt att arbetsgivaren inte är intresserad av att de anställda ska kunna vara med och utveckla verksamheten utan i stället motarbetar dem, säger Mats Björck.

Fotnot: Sjuksköterskorna är inte avtalslösa i dag utan har de rättigheter som finns i de andra två förbundens avtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida