Avvaktade när patienten fick feber

Sjukhemmets sjuksköterska visste att patienten hade en svår sjukdomsbakgrund men väntade med att kontakta läkare.

Mannen hade 1987 opererats för en hormonproducerande tumör i hypofysen och behandlades sedan dess med kortison och sköldkörtelhormon. Han blev senare rullstolsbunden efter en blodpropp och led av prostatacancer.

En vårdag 2003 fick 76-åringen kramper och fördes i ambulans till sjukhuset. Hans blodtryck var knappt mätbart.

Han lades in på medicinkliniken. Man ansåg att han hade haft ett epileptiskt anfall. Efter ett par dagar skrevs han ut men återkom dagen därpå eftersom han var trött och inte hade kunnat kissa.

Mannen var intorkad och hans kreatininvärde var 300 mikromol per liter. På sjukhuset blev patienten först sämre, sedan successivt bättre och efter två veckor skrevs han ut till ett sjukhem. Kreatininvärdet var då 150 mikromol.

På sjukhemmet noterade den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan två veckor senare att mannen hade fått feber och var tungandad. Två nätter senare steg hans feber och på morgonen ringde sjuksköterskan till distriktsläkaren.

Samma förmiddag avled 76-åringen, enligt dödsorsaksintyget i akut hjärtsvikt orsakad av mångårig kronisk hjärtsvikt.

Sonen anmälde två sjukhusläkare, sjuksköterskan på sjukhemmet och distriktsläkaren till Ansvarsnämnden.

Nämnden skriver i sin bedömning att det var fel att skriva ut mannen redan några dagar efter det att han hade kommit in med ambulans. Läkaren som gjorde det får därför en erinran.

Sjuksköterskan hade tillgång till epikrisen från mannens senaste sjukhusbesök och borde ha kontaktat läkare så fort patienten fick feber, inte först då han var döende, skriver nämnden och ger henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 95/04:b3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida