Avvisade svårt sjuk på akuten

Litade mer på triagehandboken än på patienten.?

35-åringen befarade att han hade fått njurbäckeninflammation och sökte vård på universitetssjukhusets akutmottagning. Mannen hade bara en delvis fungerande njure och hade de senaste 30 åren opererats flera gånger på sjukhuset för stopp i urinrör och urinledare. Vid infektioner hade han svårt att syresätta blodet.

?Ett halvår tidigare var han inlagd med svåra symtom och urologläkaren hade särskilt uppmanat honom att genast söka på akuten om han blev sjuk.?

Detta berättade mannens far för triagesjuksköterskan. Hon bokade en tid på vårdcentralen samma dag. Patienten hade bakterier i urinen och en sänka på 175. Han fick recept på läkemedel. Vid återbesöket fem dagar senare hade buksmärtor tillstött, sänkan stigit ännu mer, och mannen åkte direkt från vårdcentralen till akuten. I receptionen hänvisades han till vårdcentralen, men mamman som var med gick inte med på det eftersom de just kom därifrån. Efter en del dividerande blev mannen undersökt. Han hade totalstopp i urinvägarna, lades in, fick läkemedel, blodtransfusioner och en urinkateter i njurbäckenet. ?

Vårdgivaren skrev till Ivo, dit mannen klagat, att enligt chefen på urologkliniken skulle han ha tagits om hand omgående redan första gången han sökte vård. I akutjournalen finns bara en notering om tidigare njuroperation men varken specificering eller sjuksköterskebedömning. Sjuksköterskan har slutat och händelsen har inte utretts.

??Ivo påpekar att vårdpersonalen måste använda sina kunskaper och erfarenheter vid bedömning av patienter, inte enbart förlita sig på triagehandboken. ?

(Diarienr 9.2-50999/2012-15)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida