Baby fick vänta på vård

Spädbarnet led av hjärnhinneinflammation men läkarsekreterarens anteckning ledde till att läkarundersökningen försenades med en och en halv timme.

7 januari 2002

Den fem månader gamla flickan insjuknade i feber och dagen därpå tillstötte utslag. Mamman ringde primärvårdsjouren vars sjuksköterska ansåg att barnet inte behövde akut vård. Modern kontaktade då personalen på barnkliniken som uppmanade henne att ta flickan till primärvårdsjouren.

Den läkare som undersökte babyn misstänkte hjärnhinneinflammation. Hon fördes därför i ambulans till barnkliniken där diagnosen fastställdes. Flickan hade dessutom akut blodförgiftning.

Föräldrarna anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande till nämnden att han uppmanade mamman att söka akut om flickan blev sämre. Han gjorde ingen journalanteckning i datorn eftersom han inte hade satt in någon vård eller anmodat någon behandling. Han skrev också att han inte visste att utslagen kunde höra ihop med hjärnhinneinflammation.

Då familjen sökte på primärvårdsjouren noterade läkarsekreteraren »hudutslag« på den lapp som sedan hämtades av primärvårdspersonalen. Patientprioriteringen görs utifrån läkarsekreterarens noteringar – utom de gånger patienten är påtagligt dålig eller då läkarsekreteraren är tveksam och tillkallar en sjuksköterska.

Sjuksköterskan skrev till nämnden att läkarsekreterarens anteckning om hudutslag i stället för slöhet ledde till att familjen fick vänta en och en halv timme på läkarundersökning, och den ledde också till att ambulansbeställningen blev försenad.

I ett senare tillägg ifrågasatte föräldrarna också läkarsekreterarnas kompetens att bedöma patienters tillstånd.

Ansvarsnämnden konstaterar att små barn med oklara utslag och slöhet bör undersökas så fort som möjligt.

Sjuksköterskan borde därför ha uppmanat föräldrarna att komma in till sjukhuset med flickan. Han borde också ha fört journal över samtalet eller, om han inte hade gett något råd, åtminstone skrivit ner det och sparat anteckningen.

Men eftersom han har följt jourmottagningens rutiner för dokumentation slipper han disciplinpåföljd, skriver nämnden och påpekar samtidigt att dessa rutiner bör ses över.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 545/01:a6.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida