Bakterier

Bakterier

Människans normalfloraINGEGERD ADLERBERTH ??AGNES WOLDStudentlitteratur 2017www.studentlitteratur.se

6 februari 2018

Tarmfloran har varit omskriven de senaste åren. Det sägs att när tarmens bakterier är ur balans kan en rad olika sjukdomar utvecklas. I boken Människans normalflora har tarmfloran sin plats, likväl som andra delar av kroppen med en normal flora av bakterier. Det gäller huden och vissa av kroppens slemhinnor, som den i näsa, mun, svalg, slida och urinrörets nedre del.

?Med normalflora menas de bakterier och andra mikroorga­nismer som lever i eller på kroppen, mestadels utan att göra skada. Författarna beskriver dem och hur de kan orsaka infektioner och autoimmuna sjukdomar.? De ger också en översikt över probiotikas effekter, eller brist på effekter, mot olika sjukdomar.?

Boken är tänkt som kurslitteratur på till exempel biomedicinska analytikerprogrammet, men är skriven på ett lättfattligt sätt så även andra intresserade kan läsa den.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida