Bara ett ägg vid IVF föreslår expert

Genom att minska antalet flerbörder vid assisterad befruktning minskar risken för för tidig födsel, och för tidig födsel är orsaken till den något lägre kognitiva förmåga som ivf-barn visar jämfört med andra barn.

Det skriver en expertgrupp, med representanter för Socialstyrelsen, Svensk förening för gynekologi och obstetrik och Svenska barnläkarföreningen, som följt upp IVF-barns utveckling och psykiska hälsa.

Studien omfattar 72 av de 93 barn som fötts efter in vitrofertilisering (ivf) i Region Skåne mellan 1985 och 1992. Medan bara fyra procent av kontrollgruppens 72 barn var tvillingar så var hela 44 procent det i ivf-gruppen. Generellt sett var ivf-barnens utveckling och psykiska hälsa god och färre barn hade uttalade beteendeproblem i den gruppen jämfört med i kontrollgruppen.

Två procent av alla nyfödda i Sverige föds efter assisterad befruktning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida