Skrivande sjuksköterskor

”Barbro och jag har samma värderingar”

”Barbro och jag har samma värderingar”
Hilda Bjerstedt skriver om sjuksköterskan Barbro, som vill räcka till både för sina patienter, familjen och vänner.

Sjuksköterskan Hilda Bjerstedt arbetar till vardags i hemsjukvården, främst med palliativ vård. Huvudpersonen i hennes vårdroman följer sitt samvete och krockar rejält med regelboken och chefen.

30 december 2019

Hilda Bjerstedt sticker inte under stol med sin kritik mot hur vården är organiserad i dag, och att det som sjuksköterska är svårt att leva upp till etiken inom yrket.

– Nu är det marknaden som styr, mäthysterin växer. Det som inte går att mäta i siffror väger lätt. Etik och humanism väger lätt. Det är viljan att förändra och göra vården bättre som är min drivkraft när jag skriver, säger hon.

Hilda Bjerstedt använder sin egen långa erfarenhet från att arbeta i hemsjukvården i sin roman. Bokens huvudperson, sjuksköterskan Barbro, ser till patienternas bästa, även om det ger henne själv problem.

– Barbro har samma värderingar som jag. Hon följer sitt samvete och de etiska vårdprinciperna. Till slut blir det en kollision med regelverket.

Stängs av från jobbet

”Det ska väl gå att ha ett liv även om du är sjuksköterska.”

Det säger maken till huvudpersonen Barbro. Hon har totalt glömt att det är grillfest hos grannarna, medan han har hunnit förbereda maten de ska ta med. Trots att Barbro försöker tänja sig åt alla håll, för patienter, för kolleger, familjen och vänner, så räcker det inte.

När hon en dag blir anmäld till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och avstängd från jobbet, blir det henne övermäktigt.

Romanen har tagit två år att skriva. Hilda Bjerstedt har hämtat inspiration från verkliga händelser och situationer som hennes kolleger har berättat om.

­– Jag vill ge ett perspektiv inifrån, från vården jag känner. För att skapa distans skriver jag i tredje person om Barbro, som har en annan livssituation än min egen, men med liknande erfarenheter och värderingar. Hennes familjeliv påverkas av arbetssituationen.

.

Hilda Bjerstedt beskriver att det är en härlig känsla att skriva. När hon sätter sig vid datorn finns en vag historia i huvudet.

– Sedan får den liv och konturer när jag skriver. Det kan bli ett flöde som jag bara har att följa. Jag låter kreativiteten flöda. Redigerar och kollar fakta gör jag senare.

Hon behöver vara utvilad och ha det lugnt omkring sig för att kunna gå in i skrivandets värld. Därför skriver hon helst på förmiddagarna.

För att kunna skriva boken har Hilda Bjerstedt även fördjupat sig i styrdokument, hälso- och sjukvårdslagen, etiska principer och beslut om behandlingsbegränsning inom palliativ vård.

– Jag har funderat mycket över innebörden och jämfört med vad som händer i verkligheten. Det har lett till många samtal med arbetskamrater om patientsituationer.

Hon tycker också att skrivandet fått henne att bli en lite bättre sjuksköterska.

– I mina egna möten tror jag att jag blivit mer medveten och fokuserad. Jag har haft stor nytta av mitt skrivande.

Kollegernas författartips

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida