Barn

8 juni 1998

Författare Sven Bremberg (red):
Titel Barnrapporten. Kunskapsbaserat folkhälsoarbete för barn och ungdom i Stockholms län.
300 sidor
Förlag Centrum för barn- och ungdomshälsa 1998.
Cirkapris 125 kronor
ISBN 91-6306-453-7.

För att hålla barnen friska fordras både kunskaper om hur hälsoläget är och aktiva insatser från många vuxna, såväl familj som dem som arbetar med barnen i kommunerna och landstingen. I rapporten kartläggs barns hälsa i Stockholms län både när det gäller den fysiska hälsan och den psykiska. Ett resultat av kartläggningen är att medan den fysiska hälsan blivit bättre har den psykiska snarast försämrats. Ett annat är att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och i olika delar av länet har minskat, åtminstone när det gäller den fysiska hälsan. Dock är skillnaderna fortfarande stora mellan gynnade och missgynnade områden.An

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida