barn

1 november 1999

Författare Lars-Erik Berg och Thomas Johansson
Titel Den andre föräldern. Om deltidspappor och deras barn.
317 sidor
Förlag Carlssons 1999.
Cirkapris 329 kronor
ISBN 91-7203-856-X

Det finns en nidbild av den frånskilda pappan som »söndagspappan, tivolipappan eller den totala svikaren«. Det hävdar författarna till denna bok, som båda är just frånskilda fäder. I boken beskriver de sin forskning om de fäder som inte är det »på heltid« utan just deltidspappor. De låter läsaren möta deltidspappor och deras barn och visar i de berättelserna att de flesta fäder är intresserade och engagerade i sina barn. Det finns också ett mer teoretiskt avsnitt om att vara pappa på distans.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida