Barn

7 juni 1999

Författare Lena Näslund
Titel Uppdrag barn. Göta Roséns
långa liv i samhällets tjänst
186 sidor
Förlag Hjalmarson & Högberg 1999.
Cirkapris 270 kronor
ISBN 91-8908-020-3

Morsan. Chefen för Götaverket. Göta Lejon. Många smeknamn har hon fått, barnavårdsombudet från Örebro som blev chef för Socialstyrelsen: Göta Rosén. Den här biografin berättar om hennes livsgärning, alltid med barnens bästa för ögonen. Det var för barnens skull hon drev åsikten att omhändertagna barn skulle placeras i fosterhem i stället för på barnhem.
Det var därför hon – generaldirektören – själv sökte upp de ställen där raggare och mods höll till för att se, lära och
komma med förslag till åtgärder för att skydda unga människor, ibland mot sig själva. Och det var de erfarenheter hon gjorde som inspektör (inspektris hette det då) som övertygade Göta Rosén om att omhändertagande av barn inte var en sak man skulle bedriva på privata institutioner och gjorde henne till en kompromisslös motståndare mot barnaga. 

Det är också detta hennes engagemang för barnen som så här 60 år senare placerat henne i blåsväder – hon deltog nämligen som riksdagsledamot (s) i en debatt 1941 om tvångssterilisering, där hon ville att man skulle skilja mellan de »höggradigt imbecilla« och dem som utsattes för tvångssterilisering bara på grund av sitt levnadssätt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida