Barn dåligt för karriären

1 februari 2008

Mammor och pappor missgynnas i arbetslivet, trots en stark lagstiftning till skydd för arbetande föräldrar. Enligt en ny avhandling från Lunds universitet beror det till viss del på att arbetsgivaren kan missgynna föräldrar utan att bryta mot lagen. Resultatet tyder på att det finns ett glapp mellan de regler som skyddar arbetande föräldrar, och de regler som ger arbetsgivaren rätt att bestämma. Skyddet som föräldra­skapsreglerna ger blir i praktiken beroende av arbets­givarens goda vilja.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida