Barn och cancer

10 maj 1999

Författare Karin Enskär
Titel Omvårdnad av barn med cancer
232 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 336 kronor
ISBN 91-44-00594-6

Karin Enskär är sjuksköterska och har disputerat på en avhandling om omvårdnad av cancersjuka barn. Denna bok om de vanligaste omvårdnadsproblemen hos barn med cancer och deras familjer är avsedd för blivande sjuksköterskor och sjuksköterskor i specialistutbildningen. En samlad skrift i ämnet har tidigare saknats i Sverige. I denna finns kapitel om bland annat nutrition, aktivitet, smärta och psykosociala aspekter på omvårdnaden. Till varje kapitel ges referenser och förslag till vidare läsning. Boken avslutas med tio patientfall som kan vara utgångpunkt för diskussioner om hur omvårdnaden ska läggas upp. Dessutom ges några exempel på vårdplaner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida