Barn som har ammats tål mer stress

1 september 2006

Barn som hade ammats klarade senare föräldrarnas skilsmässa lättare och var mindre stressade än de som inte hade ammats. Det visar en analys som forskare vid Karolinska institutet i Stockholm har gjort av uppgifter från 9 000 brittiska barn som ingår i en stor brittisk befolkningsstudie. Då barnen var tio år fick föräldrarna svara på frågor om familjeproblem som kunde ha påverkat barnen mellan fem och tio års ålder. Lärarna fick samtidigt bedöma barnens stress- och orosnivå på en femtiogradig skala.

Forskarna ser amningen som en markör för viktiga faktorer i föräldraskapet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida