Barnadödligheten i världen halverad

Barnadödligheten i världen halverad
Svält är en bidragande orsak i hälften av alla dödsfall bland barn. Bilden är från Angola som upplevde en svår hungerkatastrof 2002. Arkivbild: TT

Hälften så många avlider i dag jämfört med för 25 år sedan. Men fortfarande dör 16 000 barn varje dag.

9 september 2015

Det visar en ny rapport – Levels and trends in child mortality report 2015 – som bland andra Unicef och Världshälsoorganisationen, WHO, står bakom.

Bland barn yngre än fem år har den årliga barnadödligheten minskat från 12,7 miljoner 1990 till 5,9 millioner i dag. I år beräknas för första gången färre än sex millioner barn dö.

Rent vatten, förbättrad hygien, malariabekämpning och omfattande vaccinationsprogram är några av orsakerna.

Målet har inte nåtts

Men barnadödligheten är fortfarande hög. WHO:s så kallade milleniemål var att den mellan åren 1990 och 2015 skulle minska med två tredjedelar. Det målet har inte uppnåtts. Fortfarande dör varje dag cirka 16 000 barn.

Hela 45 procent av alla dödsfallen sker under barnets första 28 dagar. De vanligaste dödsorsakerna är för tidig födsel, förlossningskomplikationer, lunginflammation, diarré, blodförgiftning och malaria.

Svält är en bidragande orsak i hälften av fallen.

Går att förhindra

I rapporten konstateras dock att flertalet av dödsfallen går att förhindra med hjälp av beprövade förebyggande metoder och ofta ganska enkla åtgärder.

– Genom att uppmuntra till kontakt hud mot hud (mellan mamman och barnet), att uteslutande amma och satsa extra på vården av små och sjuka spädbarn kan tusentals barn räddas till livet varje år, sade WHO:s biträdande generaldirektör Flavia Bustreo i samband med att rapporten presenterades.

Störst är problemen i Afrika söder om Sahara och södra Asien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida