Barnafödande

5 mars 2001

Författare Pia Höjeberg
Titel Tröskelkvinnor
Förlag Barnafödande som kultur
253 sidor
Förlag Carlssons förlag 2000.
Cirkapris 305 kronor
ISBN 91-7203-941-8

En man är en man från födelsen till döden. En kvinna förändras av havandeskapet och födandet och blir aldrig densamma som hon var innan dess. Men väldigt lite är skrivet om förlossningar, både i skönlitteraturen och den vetenskapliga. »Tystnaden omkring barnafödandet har sin egen historia och lyder ungefär så här: Att föda barn är naturligt. Det hör till det vardagliga och kvinnliga och är inget att skriva om«, resonerar Pia Höjeberg. Men själv har hon starkt bidragit till att sätta ljus på moderskapet och födandet. I den här boken tar hon läsarna med till olika delar av världen och visar hur man betraktar födandet och tar hand om den födande kvinnan, på tröskeln till ett nytt liv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida