Barndomsupplevelser

Boken riktar sig till alla som arbetar med barn och familjer. Det är viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna till ett beteende för att kunna förebygga såväl framtida lidande hos det enskilda barnet som problem och kostnader för samhället. Det Kari Killén menar med att barndomen varar i generationer är att föräldrars upplevelser i den egna barndomen förmedlas vidare till deras barn. 
Därför är det viktigt att tidigt ge barnen bra förutsättningar för att undvika emotionella och kognitiva svårigheter som kan gå vidare i generationer. Hon ger här exempel på olika sätt att arbeta förebyggande med föräldrar med olika behov av stöd och hjälp för att skapa bra uppväxtförhållanden för deras barn.

Kari Killén
Barndomen varar i generationer
? om förebyggande arbete
med utsatta familjer
261 sidor
Wahlström & Widstrand 2003
Cirkapris 329 kronor
ISBN 91-46-18212-8

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida