Barnmat

8 januari 2001

Författare Gunvor Runesson och Elinor Sundblom
Titel Äta, växa och må bra – samtal om mat
62 sidor
Förlag Barnhälsovården, Landstinget i Jönköpings län och CTN/Hälsomålet, Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting 2000.
Cirkapris 312 kronor + porto.

Vad är bra mat för det lilla barnet? Det vill detta mat-blädderblock i ord och bild ge svar på. Barnets första år innebär en övergång från bröstmjölk, eller ersättning för den, till fastare föda. I blocket får man veta när det är dags för smakportioner av puréer och fast mat, och vilka livsmedel man bör undvika. Det handlar inte bara om själva maten utan också om den sociala situationen vid matbordet. Många tips på bra förhållningssätt ges i häftet. Materialet bygger på de senaste rönen om portionsstorlek och matval. Här får småbarnsföräldrar bland annat råd om vilken mjölk, vilket matfett och bröd och vilka grönsaker de bör välja.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida